Поліщук Олександр Васильович

0

Місце роботи: Шахта «Ніканор-Нова» ДП «Луганськвугілля»
Посада: гірник підземної ділянки РГВ ОПП
Склад корупційного правопорушення: Вчинив навмисні дії, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України Поліщук Олександра Васильовича звільнити від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі, з випробуванням, строком на 1 (один) рік. У відповідності зі ст.76 КК України, зобов'язати Поліщук Олександра Васильовича, у період проходження випробування, повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну свого місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-12-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.