Туголукова Лариса Павлівна

0

Місце роботи: Орджонікідзевський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Туголукова Л. П. вчинила адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ст. 172-7 КУпАП, тобто не повідомила безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів, будучи суб'єктом вказаного правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Туголукову Ларису Павлівну визнати винною у скоєні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, та накласти на Туголукову Ларису Павлівну стягнення за ст. 172-7 КУпАП у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 гривень.
Дата судового рішення: 2012-12-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.