Тадля Андрій Борисович

0

Місце роботи: 
Посада: заступник начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Хмельницької митниці
Склад корупційного правопорушення: Отримання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України від відбування основного покарання його звільнити з випробовуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки. На підставі ст.54 КК України Тадлю А.Б. позбавити спеціального звання «Радник митної служби 1 рангу». Зарахувати в строк відбуття покарання час утримання під вартою з 25 травня по 5 червня 2012 року включно
Дата судового рішення: 2012-12-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.