Качмар Олексій Олексійович

0

Місце роботи: ПП «Будкар 2011»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара посадовою особою в значному розмірі, по'єднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 75 КК України звільнити Качмар Олексія Олексійовича від відбування покарання з випробуванням на два роки.
Дата судового рішення: 2012-09-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.