Гондзя Лариса Володимирівна

0

Місце роботи: Онуфріївська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Посада: директор лабораторії
Склад корупційного правопорушення: Гондзя Л.В., будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, що одержує заробітну плату за рахунок державного бюджету, не виконала вимоги ст.12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», тобто не подала до 1 квітня 2012 року за місцем роботи за встановленою формою декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, чим винила правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати Гондзю Ларису Володимирівну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.