Таляр Тетяна Миколаївна

0

Місце роботи: Молдовська ЗОШ
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Таляр Т.М. працюючи на посаді директора Молдовської ЗОШ. та в строк до 01.04.2012 року до відділу освіти Голованівської РДА не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Таляр Тетяну Миколаївну визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП і накласти на Таляр Тетяну Миколаївну адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 170 ( сто сімдесят. ) грн.
Дата судового рішення: 2012-12-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.