Говтвян Андрій Валерійович

0

Місце роботи: Державне підприємство«Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві «Облплемпідприємство»
Посада: Виконуючий обов'язки директора
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії, що виразилися в навмисному, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Говтвян А.В. від відбування призначеного основного покарання за умови, що протягом двох років випробного терміну він не вчинить новий злочин і виконає покладені на нього обов'язки. На підставі ст.76 КК України зобов'язати засудженого Говтвян А.В. не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, яку повідомляти про зміну місця проживання й роботи, а також періодично бути для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію за місцем свого проживання.
Дата судового рішення: 2013-01-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.