Данілов Ігор Олександрович

0

Місце роботи: Городньо-садовий кооператив № 3 «Дружба»
Посада: бухгалтер-касир
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 75 КК України від відбування покарання звільнити, якщо засуджений протягом випробного терміну тривалістю в один рік не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього у відповідності зі ст. 76 КК України обов'язки: з’являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміни в місці проживання.
Дата судового рішення: 2012-12-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.