Корнієнко В’ячеслав Анатолійович

0

Місце роботи: 
Посада: інженер по контролю за зеленими насадженнями комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва
Склад корупційного правопорушення: Корнієнко В.А. обіймаючи посаду інженера по контролю за зеленими насадженнями комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва,призначений на цю посаду відповідно до наказу №43 від 21.02.2011 року, будучи обізнаним про строки подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік та вимогу Закону України від 07.04.2011р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», свідомо та умисно не подав декларацію про майно, доходи, витрати, і зобов’язання фінансового характеру, за 2011 рік, чим порушив вимоги встановлені ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Накласти на Корнієнка В’ячеслава Анатолійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 170 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.