Каплун Оксана Валеріївна

0

Місце роботи: Скалівська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Каплун О.В., будучи депутатом Скалівської сільської ради VI скликання, та відповідно до п.п. «б», п. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, згідно ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»зобов’язана була подати до Скалівської сільської ради, або за місцем основної роботи –до кадрового підрозділу відділу освіти Новоархангельської РДА, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, що додається до зазначеного Закону. Однак, незважаючи на те, що остання була обізнана про положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не виконала вимоги фінансового контролю, не подавши до 1 квітня 2012 року та станом на 08.11.2012 до Скалівської сільської ради а також до кадрового підрозділу відділу освіти Новоархангельської РДА декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Визнати Каплун Оксану Валеріївну винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та п. 2 ч.5 ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»та накласти на неї адміністративне стягення у виді штрафу в розмірі 10 (десяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян –170 (сто сімдесят) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-11-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.