Чернявський Василь Васильович

0

Місце роботи: Вовчківська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Чернявський В.В. вчинив службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): Чернявського Василя Васильовича визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст. 367 ч.2 КК України та покарати із застосуванням ст. 69 КК України на 3 роки позбавлення волі без позбавлення права займати посади пов’язані із організаційно розпорядчими функціями без штрафу. Згідно ст. 75 КК України звільнити від призначеного основного покарання із випробувальним терміном 1 р. 6 міс.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.