Соколюк Василь Миколайович

0

Місце роботи: ТзОВ АПК «Доброта»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службове підроблення, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Соколюка Василя Миколайовича визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст. 366 ч.1 КК України ( в редакції 2001р.), призначивши йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п»ятдесять) грн. з позбавленням права займати керівні посади суб»єктів підприємницької діяльності строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-10-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.