Гоч Марія Іванівна

0

Місце роботи: Степанська селищна рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання своїх службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для себе.
Вид покарання (стягнення): Гоч Марію Іванівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172-2 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 910 грн. 70 коп.
Дата судового рішення: 2012-11-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.