Кривко Тетяна Павлівна

0

Місце роботи: ЖБК «Веселка-3»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам і інтересам окремої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): КРИВКО Тетяну Павлівну визнати винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на ДВА роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов'язані з організаційно — розпорядчими обов'язками і без штрафу. Застосувати ст. 75 КК України та звільнити Кривко Т.П. від відбуття призначеного покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробуванням на ОДИН рік, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.