Гончарук Микола Петрович

0

Місце роботи: ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат»
Посада: майстер лісу Шепетівського військового лісгоспу
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Гончарука Миколу Петровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень з конфіскацією незаконно отриманих коштів у розмірі 200 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.