Гуламов Гаджірз Исрафіл

0

Місце роботи: ТОВ «Комплектторг», ТОВ « Логістик-Крим»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.75 КК України Гуламова Гаджірза Исрафіла від призначеного основного покарання звільнити з випробуванням на строк 2 роки, і зобов'язати його, у відповідності зі ст.76 КК України, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчій інспекції.
Дата судового рішення: 2012-11-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.