Азаров Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: ТОВ ПКФ « Днепр-Вит»
Посада: Комерційний директор підприємства
Склад корупційного правопорушення: Вчинив дії, що виразилася в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складанні й видачі свідомо неправильних документів
Вид покарання (стягнення): Азарова Сергія Анатолійовича визнати винним по ст. 366 ч. 1 КК України й призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити Азарова С.А. від відбування призначеного покарання якщо він протягом 1 річного випробного терміну не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-09-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.