Лазарєва Надія Борисівна

0

Місце роботи: Керченська загальноосвітня школа 1-2 ступенів № 22
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Отримання посадовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, в значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): Визнати Лазарєву Надію Борисівну винній у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України й призначити їй покарання у вигляді штрафу в розміри 12750 грн. в дохід держави з позбавленням права займати посади, пов’язаний з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-11-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.