Нікітін Дмитро Сергійович

0

Місце роботи: Матвіївська сільська рада міста Свердловська
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Нікітін Д.С., являючись депутатом Матвіївської сільської ради міста Свердловська Луганської області, та відповідно до п.п.«б» п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про запобігання і протидії корупції», будучи суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, порушив вимоги ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», одержав неправомірну вигоду від Грудінова П.В. у вигляді грошових коштів у розмірі 400 грн, за підготовку акту обстеження житлово-побутових умов та внесення до нього недостовірної інформації про те, що Грудінов П.В. на особистій ділянці вирощує виноград, що є підставою для отримання Грудіновим П.В. вигоди у вигляді звільнення від сплати ринкового збору під час реалізації сільськогосподарської продукції.
Вид покарання (стягнення): Нікітіна Дмитра Сергійовича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-2 ч.1 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 грн з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 400 грн.
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.