Рибалко Наталія Василівна

0

Місце роботи: Інститут економіки й фінансів Донецького університету економіки й права
Посада: Виконуюча обов'язки директора
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи надаючи вигоду й в інтересах третіх осіб.
Вид покарання (стягнення): Рибалко Наталю Василівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368-3 КК України, і призначити її покарання у вигляді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями юридичної особи приватного права строком на один рік .
Дата судового рішення: 2012-10-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.