Попадін Євгенія Володимирівна

0

Місце роботи: ДП КП «Миколаївкомунтранс» «Абонентська служба «Заводський»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Протягом липня – грудня 2011 року за наказами Попадін Є.В. їй здійснювалася доплата за суміщення посади діловиконавця, у зв’язку з чим вона одержала неправомірну вигоду матеріального характеру у розмірі 4599, 86 грн.
Вид покарання (стягнення): Попадін Євгенію Володимирівну визнати винною у скоєнні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП в частині одержання неправомірної вигоди у вигляді зайвого отримання доплати за роботу діловиконавця та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700, 00 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 4599, 86 грн. Провадження у справі відносно Попадін Євгенії Володимирівни про притягнення до адміністративної відповідальності за скоєння корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП в частині надання неправомірної вигоди Попадіну Г.С. у вигляді оплати фактично не виконаних ним робіт водія протягом липня 2011 року в сумі 1602, 05 грн. закрити у зв’язку з відсутністю події і складу корупційного правопорушення.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.