Власов Віктор Іванович

0

Місце роботи: Мелітопольське відділення інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області
Посада: старший державний інспектор
Склад корупційного правопорушення: Власов В.І. працюючи старшим державним інспектором Мелітопольського відділення інспекції Держенергонагляду в Запорізькій обл., будучи згідно п.п «б» п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції »суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, отримав неправомірну вигоду в розмірі 500 грн. за видачу дозволу на початок робіт бази відпочинку «Альбатрос»
Вид покарання (стягнення): Визнати Власова Віктора Івановича винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 850 / вісімсот п'ятдесят / гривень.
Дата судового рішення: 2012-07-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.