Домаскін Петро Олександрович

0

Місце роботи: Новенська селищна рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог фінансового контролю, встановлених ч.1 ст. 12 Закону України “ Про засади запобігання і протидії корупції ”.
Вид покарання (стягнення): Домаскіна Петра Олександровича, 12 липня 1956 року народження визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 172-6 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 340, 00 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.