Мартинюк Юрій Анатолійович

0

Місце роботи: військова частина А3913
Посада: заступник командира військової частини А3913 з інженерно-авіаційної служби – начальник інженерно-авіаційної служби
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Мартинюка Юрія Анатолійовича, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 ( вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно отриманої вигоди в сумі 1000 ( однієї тисячі) гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.