Лисенко Володимир Миколайович

0

Місце роботи: Відділ митного оформлення «Тополі» митного поста «Куп'янськ» Харківської обласної митниці
Посада: начальник відділу.
Склад корупційного правопорушення: Отримав хабар будучи службовою особою, за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар будь-якої дії.
Вид покарання (стягнення): Лисенко Володимира Миколайовича визнати винним за ч. 1 ст. 368 КК України і призначити покарання у вигляді виправних робіт терміном на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, сязано з організаційно-розпорядчими функціями строком на 1 рік. У відповідності зі ст. 75 КК України від призначеного основного покарання звільнити, встановивши іспитовий строк 1 рік
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.