Данів Іван Григорович

0

Місце роботи: ТОВ «Термодім»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Данів І.Г., будучи службовою особою вчинив службову недбалість, тобто неналежкне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Визнати Даніва Івана Григоровича винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та призначити покарання у виді 2(двох) років позбвалення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах чи організаціях незалежно від форм власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на строк 1(один) рік, без сплати штрафу. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Даніва Івана Григоровича від відбування основного покарання у виді 2(двох) років позбавлення волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1(один) рік.
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.