Фонарюк Афанасій Кирилович

0

Місце роботи: Хотинська районна спілка споживчих товариств
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у значному розмірі ( в редакції Закону № 3207-VІ (3207-17) від 07.04.2011 року), оскільки він, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи, що саме очолюване ним правління Хотинської районної спілки споживчих товариств здійснює управління Хотинським об»єднанням громадського харчування та вирішує питання про надання в оренду нежитлових приміщень, які знаходяться на балансі об»єднання, а директор цього об»єднання укладає договори оренди приміщень тільки з дозволу голови правління, під час розмови з Пустовітом А.М. повідомив останньому, що зможе вирішити питання щодо надання йому в оренду нежитлового приміщення і використовуючи своє службове становище, за укладання в інтересах Пустовіта А.М. договору оренди нежитлового приміщення одержав від останнього хабар в сумі 1250 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом валют становить 9987 гривень 25 копійок і є значним розміром.
Вид покарання (стягнення): Фонарюка Афанасія Кириловича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченому ст. 368 ч. 2 КК України і призначити йому покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі 20000 (двадцяти тисяч ) гривень, з позбавленням права обіймати керівні посади у сфері послуг України строком 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-10-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.