Панченко Сергій Олександрович

0

Місце роботи: Дем”янівська селищна рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Панченко С.О., голова Дем”янівської селищної ради Білокуракінського району, будучи посадовою особою місцевого самоврядування та відповідно до підпункту “в”п.1 ч.1 ст.4 ЗУ “Про засади запобігання та протидії корупції”суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, порушив обмеження щодо використання службового становища, передбачені ст.6 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Панченка Сергія Олександровича у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-2 ч.1 КУпАП. Притягнути Панченка Сергія Олександровича до адміністративної відповідальності за ст.172-2 ч.1 КУпАП та призначити йому стягнення у вигляді штрафу у розмірі вісімсот п”ятдесят гривень, з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі п”ятсот вісімдесят дві гривні.
Дата судового рішення: 2012-08-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.