Зарубін Сергій Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Магістральбудпроект»
Посада: заступник директора по проектуванню
Склад корупційного правопорушення: Cлужбове підроблення, тобто складання свідомо неправильних офіційних документів і внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Визнати Зарубіна Сергія Миколайовича винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України й призначити йому покарання у вигляді одного року обмеження волі з позбавленням права займати посади, що передбачають виконання організаційно –виконавчих функцій строком на один рік. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Зарубіна С.М. від основного покарання з випробним терміном на один рік, відповідно до п.п. 2,3,4 ст.76 КК України зобов'язавши засудженого не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в зазначену інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-09-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.