Антонов Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: Конотопський виправний центр №130 управління ДПтСУ в Сумській області
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Антонов С.А. отримав неправомірну вигоду для себе на загальну суму 19400 грн., порушив встановлені законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
Вид покарання (стягнення): Антонова Сергія Анатолійовича визнати винним за ст. 172-2 ч.2 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 2550 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди в розмірі 19400 грн.
Дата судового рішення: 2012-08-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.