Бондаренко Сергій Іванович

0

Місце роботи: Засульська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Бондаренко С.І. , являючись посадовою особою органу місцевого самоврядування, шляхом неправомірного використання службових повноважень та пов»язаних з цим можливостей, протягом червня – липня 2012 року , незаконно отримав неправомірну вигоду у вигляді бензину марки А-92 на загальну суму – 1251грн. 35 коп. тим самим вчинивши правопорушення передбачене ч.1 ст. 172-2 КУПАП.
Вид покарання (стягнення): Бондаренка Сергія Івановича на підставі ст. 172 – 2 ч.1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі – 850 грн. з стягненням на користь держави 1251грн. 35 коп. вартості палива.
Дата судового рішення: 2012-09-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.