Романовський Володимир Володимирович

0

Місце роботи: Артемівський професійний будівельний ліцей
Посада: методист
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, пов`язані з незаконним заволодінням та розтратою чужим майном посадовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.
Вид покарання (стягнення): В силу вимог ст. 75 КК України Романовського Володимира Володимировича звільнити від призначеного покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2014-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.