Баянов Родіон Володимирович

0

Місце роботи: Харцизький МВ ГУМВС України в Донецькій області
Посада: Дільничий інспектор міліції
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою хабара, за виконання в інтересах, що дає хабар і в інтересах третьої особи будь-якої дії,з використанням наданої йому влади, повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити Баянова Родіона Володимировича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом випробного терміну – 1 (одного) року не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом обов'язки: повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-10-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.