Байло Тетяна Анатоліївна

0

Місце роботи: СП «Шахта Калініна»ДП «Артемвугілля»
Посада: начальник дільниці технічного комплексу
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимоги щодо повідомлення про конфлікт інтересів, не повідомивши про його наявність безпосереднього керівника
Вид покарання (стягнення): Байло Тетяну Анатоліївну визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.172-7 КУ про АП та піддати адміністративному покаранню у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 80 (вісімдесят ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме у сумі 1360 ( одна тисяча триста шістдесят ) гривень.
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.