Міщенко Ігор Васильович

0

Місце роботи: ТОВ « Лад-Моноліт-Гарантія»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Вчинив навмисні дії, що виразилися в зловживанні повноваженнями тобто навмисному з метою одержання неправомірної вигоди для себе використанні всупереч інтересам підприємства ТОВ « Лад-Моноліт-Гарантія» посадовою особою своїх повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): Міщенко Ігоря Васильовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого по ч.2 ст.364-1 КК України із застосуванням ст.69 КК України й призначити йому покарання в штрафу в сумі 20000грн. з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими обов'язками строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-08-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.