Якубін Микола Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинені повторно; підбурювання до дачі хабара посадовим особам
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів. шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити покарання Якубіну Миколі Миколайовичу у вигляді 2 років 6 місяців обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити Якубіну Миколи Миколайовича від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців якщо він на протязі цього строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.