Григор'єва Олександра Володимирівна

0

Місце роботи: ВДВС Авдіївського міського управління юстиції
Посада: Державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Григор'єва О.В., будучи посадовою особою, використовувала своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, підробила й видала офіційний документ, що містить неправдиві відомості, чим заподіяла істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 ч.1 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Григор'євій О.В. покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати посади в органах державної виконавчої служби строком на 2 (два) роки. На підставі ст.75 КК України Григор'єву О.В. звільнити від відбування основного покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі на з випробним терміном на 2 (два) роки, зобов'язавши її в порядку п.п.2, 3 ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.