Чорногор Юрій Григорович

0

Місце роботи: Солонянська районна рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне в особистих інтересах, і в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службовим становищем всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним та громадським інтересам
Вид покарання (стягнення): Чорногора Юрія Григоровича визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.