Гоменюк Руслан Леонідович

0

Місце роботи: КП БМР «Білоцерківводоканал»
Посада: начальник інспекції з контролю за використанням питної води
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити Гоменюка Р.Л. від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком 3 (три) роки, поклавши на нього відповідні обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-08-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.