Ампілогова Олена Миколаївна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Сприяння вчиненню розтрати чужого майна, по попередній змові з посадовою особою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75, 76 КК України Ампілогову Олену Миколаївну звільнити від відбування призначеного основного покарання по справжньому вирокові у вигляді позбавлення волі, якщо вона протягом випробного терміну 1 рік, не вчинить новий злочин, виконає покладені судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-06-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.