Ширкіна Тетяна Володимирівна

0

Місце роботи: ГКУ «Палац культури»
Посада: кладовщик
Склад корупційного правопорушення: Навмисні, протиправні дії, що виразилися в присвоєнні й розтраті чужого майна, організованою групою, а також навмисні протиправні дії в складі організованої групи, що виразилися у внесенні в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 70 КК України, по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Ширкіній Тетяні Володимирівні покарання у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (місяців) позбавлення волі, зі штрафом у дохід держави в розмірі 4250,00 грн, без позбавлення права займати посади, пов'язані з адміністративно-господарськими й організаційно-розпорядчими функціями, і без конфіскації майна. У силу ст. 75 КК України звільнити Ширкіну Тетяну Володимирівну від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном на 2 (два) роки, зобов'язавши її на підставі ст. 76 КК України, повідомляти орган кримінально – виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.