Заріцький Микола Костянтинович

0

Місце роботи: Відокремлений підрозділ Локомотивне депо Гречани ДТГО “Південно-Західна залізниця”
Посада: машиніст тепловозу
Склад корупційного правопорушення: Привласнення шляхом зловживання службовим становищем чужого майна, яке було ввірено особі та перебувало в її віддані, за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Заріцького М.К. від відбування основного покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-05-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.