Роздольський Ігор Васильович

0

Місце роботи: Комунальна вища навчальна установа «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому-небудь виді хабара в значному розмірі, за виконання в інтересах особи, що дає хабар або третьої особи, якої-небудь дії з використанням наданого йому службового становища.
Вид покарання (стягнення): Роздольського Ігоря Васильовича визнати винним по ч. 2 ст. 368 КК України й призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 12750,00 гривень у дохід держави з позбавленням права займати керівні посади в навчальних закладах строком на один рік
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.