Чмут Юрій Петрович

0

Місце роботи: СУ УМВС України в Черкаській області
Посада: слідчий відділу розслідування ДТП
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище в будь — якому вигляді хабара у великому розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь — якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити Чмута Ю.П. від відбування призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі,якщо вони протягом іспитового строку в 3 (три) рік не скоять нового злочину і виконають покладені на них обов”язки:не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів КВІ;повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2012-07-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.