Богданов Олексій Володимирович

0

Місце роботи: Чернігівський РВ ГУМВС України в Запорізькій області
Посада: дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів міліції
Склад корупційного правопорушення: Богданов О.В. є особою начальницького складу органів внутрішніх справ та відповідно суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, перебуваючи на посаді дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції Чернігівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області, порушуючи встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди, у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, використав свої службові повноваження дільничного інспектора сектору міліції сектору дільничних інспекторів міліції Чернігівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе.
Вид покарання (стягнення): Богданова Олексія Володимировича, 07.08.1984 року народження, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот ) грн. 00 коп, на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-05-28
Номер судового рішення: 0826/423/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.