Шепітько Тарас Володимирович

0

Місце роботи: Енергетична регіональна митниця ДМС України
Посада: заступник начальника відділу митного контролю та митного оформлення газу
Склад корупційного правопорушення: Умисне, в інтересах третіх осіб та особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки , вчинене працівником правоохоронного органу
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Шепітька Тараса Володимировича від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі — з випробовуванням –з іспитовим строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-07-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.