Басараб Володимир Олександрович

0

Місце роботи: Ізолятор тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, підпорядкованого Кременчуцькому МУ УМВС України в Полтавській області
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Басараб Володимир Олександрович, достовірно знаючи, що у його безпосередньому підпорядкуванні перебуває близька йому особа: брат Басараб С.О. , призначений на посаду міліціонера стройового підрозділу ІТТ на підставі наказу начальника Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області № 16 ос від 23.06.2008р., з 23.06.2008р., всупереч вимог ч.2 ст.9 та пунктів 1 і 2 частини 1 статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»від 07.04.2011 року не повідомив свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів, не забезпечив вжиття заходів щодо усунення обставин, пов’язаних з роботою у його безпосередньому підпорядкуванні близької особи.
Вид покарання (стягнення): Басараба Володимира Олександровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-7 КпАП України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 680 грн.
Дата судового рішення: 2012-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.