Жигалова Ірина Борисівна

0

Місце роботи: Дошкільний навчальний заклад №268 комбінованого типу Харківської міської ради
Посада: авідувач господарством
Склад корупційного правопорушення: Жигалова І.Б. обіймає посаду завідувача господарством дошкільного навчального закладу №268 комбінованого типу Харківської міської ради з 24.09.1985 року, згідно до наказу Орджонікідзевського районного відділу освіти від 23.09.1985 року, обіймаючи посаду завідуючої господарством дошкільного навчального закладу №268 комбінованого типу Харківської міської ради, являючись посадовою особою юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату з місцевого бюджету, допустила порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов»язаних з цим можливостей, а саме: одержанням неправомірної вигоди від Теплинського В.О. у розмірі 1500 грн., у якості винагороди за влаштування малолітнього Теплинського Б.В. до дитячого садку №268, тобто вчинила дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого п.1, ч. 1, ст. 6 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”та ч. І ст. 172-2 КУпАП
Вид покарання (стягнення): Жигалову Ірину Борисівну, 18.02.1953 року народження визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП і піддати штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850 грн. (вісімсот п’ятдесят грн.)
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.