Гарна Тетяна Володимирівна

0

Місце роботи: Малинівська сільська рада
Посада: головнийбухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Гарна Тетяна Володимирівна, являючись особою уповноваженою на виконання функцій держави, посадовою особою органів місцевого самоврядування, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Малинівської сільської ради Слов’янського району ( а.с.14,20-21), 29 липня 2011 року порушила спеціальні обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції.
Вид покарання (стягнення): Гарну Тетяну Володимирівну визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та накласти на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1020 гривень ( одна тисяча двадцять гривень) з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.