Лукащук Микола Леонідович

0

Місце роботи: Милятинська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище –керівником органу місцевого самоврядування, в будь-якому вигляді хабара у значному розмірі, за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Лукащука М.Л. від відбування покарання з випробуванням –іспитовим строком на три роки. На підставі ст.76 п.п.3.4 КК України зобов’язати Лукащука М.Л. повідомляти органи кримінально—виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально – виконавчої системи. На підставі ст..54 КК України позбавити Лукащука Миколу Леонідовича 7 (сьомого) рангу посадової особи органу місцевого самоврядування , що відноситься до 4 категорії посад органів місцевого самоврядування.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.